Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de online versie
LEIDERSCHAP | MISSIE-VISIE | INTERACTIE | SYSTEMISCH WERK
Professionele schoolcultuur werkconferentie op 11 november 2011
Met ScoliX organiseert Bureau Galenkamp&Schut een middag voor schoolleiders over professionele cultuur. Doel van de middag is een stevige aanzet te krijgen voor de ombuiging naar een meer professionele cultuur. Je maakt daarbij als schoolleider zelf het verschil.
Toch zijn veel directeuren beducht voor een trendbreuk in hun gedrag. Terwijl ze anderzijds dromen van een cultuur waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, afspraken worden nagekomen, men elkaar aanspreekt op gedrag en de doelen van de school voorop staan. Zo'n professionele cultuur kan de 'tweede natuur' van elke schoolleider worden!
Marcel Bos is een bekende en ervaren consultant op het gebied van leiderschap in het onderwijs. Zijn bureau ScoliX is onder meer actief op het gebied van werving en selectie.

Bureau Galenkamp&Schut verzorgt op deze middag een workshop over het thema ´Professionele Schoolcultuur´. Download HIER onze brochure.
Parallel zal Gerard Claassen een bijzondere workshop verzorgen. Hij zal vanuit de principes van 'mutual sustainability' laten zien hoe de kwaliteit van de relaties als bepalende factor voor de professionaliteit van een team kan worden ingezet. Het begint met het gezamenlijk maken van een stakeholdersweb. Daarmee evalueert een team de kwaliteit van alle relaties. Daarna volgen eenvoudige stappen om de samenwerking duurzaam te verbeteren.

Misschien wilt u eerst nog wat meer informatie? Bel of mail ons dan gerust. U kunt ook direct inschrijven voor deze compacte en informatieve workshopmiddag Professionele Schoolcultuur, op vrijdag 11 november van 13.00 – 17.30 uur in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort via het inschrijfformulier. Deelnemerskosten: €100,-.
Mentoraat: spilfunctie of verspilling? Werkconferentie op 17 november 2011
Met PelCoaching organiseert Bureau Galenkamp&Schut een werkconferentie voor eindverantwoordelijke schoolleiders VO en MBO over opbrengstgericht denken en handelen in de heersende praktijk van het mentoraat. Op deze middag nodigen wij u uit de situatie rond het mentoraat op uw school kritisch onder de loep te nemen en hardop met ons te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen uw school zijn om het mentoraat te professionaliseren met duidelijke resultaten. Daarbij is een inbedding in alle lagen van de schoolorganisatie onontbeerlijk. Zowel Bregje Pel als Henk Galenkamp en Jeannette Schut zijn ervaren trainers en ontwikkelaars van mentorenopleidingen die een bijdrage leveren aan een professionele schoolcultuur.

Misschien wilt u eerst nog wat meer informatie? Bel of mail ons dan gerust. U kunt ook direct inschrijven voor deze ‘hit en run’ werkconferentie ‘Mentoraat: spilfunctie of verspilling?’, op donderdag 17 november van 15.00 – 18.00 uur in de IJkantine te Amsterdam via het inschrijfformulier. Deelnemerskosten: € 90,- en als u met introducé komt betaalt deze slechts € 10,-. Download HIER onze brochure over deze middag.
Masterclass

‘Het werkt echt …’

Masterclass Praktische Psychologie voor Basisschooldirecteuren

‘Het werkt echt …’ was de opmerking van een van de deelnemers aan deze Masterclass van vorig jaar. ‘Ik sta nu veel meer in mijn kracht, geef goed mijn grenzen aan en ik merk dat mijn leerkrachten dat van mij accepteren’.
Komend voorjaar organiseert Bureau Galenkamp&Schut voor de derde maal een Masterclass Praktische Psychologie voor Basisschooldirecteuren. U werkt vijf dagen samen met collega-directeuren om datgene te leren wat u nodig hebt om uw school, uw team vooruit te helpen in de richting van de doelen van de organisatie.
Wilt u meer informatie over deze Masterclass en de nieuwe data? Klik HIER.
U kunt ook direct inschrijven de Masterclass van voorjaar 2012 via ons inschrijfformulier.
Download HIER onze brochure.
Effectiviteit van teams
Breng een verzameling mensen bij elkaar met een gezamenlijk doel of een gezamenlijke opdracht en geef aan wie de leidinggevende is van deze groep mensen, en we spreken over een team.
De effectiviteit van een dergelijk team kan groot zijn. De inspanningen van de individuele leden om de doelen te bereiken stimuleren andere leden om hun bijdrage hieraan te leveren. Er heerst flow, bevlogenheid. Eén plus één is groter dan twee.

Vaak is er echter sprake van interne verdeeldheid, onderlinge spanningen of gevoelens van (sociale) onveiligheid binnen het team. Dan treden er blokkades en belemmeringen op ten aanzien van het bereiken van de team of organisatie doelen. De effectiviteit neemt af. Eén plus één wordt kleiner dan twee.

Bureau Galenkamp&Schut begeleidt en traint teams op het gebied van samenwerking en vergroting van effectiviteit.
Voorbeelden van teams waarin Bureau Galenkamp&Schut ervaring heeft:
- Een compleet basisschoolteam
- Een kernteam op een VO-school
- Een projectgroep
- Een directie van een bedrijf
- Een managementteam van een instelling of organisatie

Voor algemene informatie over teamtrainingen: klik hier...
Voor een specifieke vraag over deze activiteit: klik hier...
Start van twee nieuwe supervisiegroepen
In supervisie brengen deelnemers hun persoonlijk-professionele leervragen in die voortkomen uit hun werksituatie. De supervisor brengt via interventies, op methodische wijze, kennis, ervaring en vaardigheden in, waarmee de supervisant reflecteert op zijn situatie en alternatieve handelingsmogelijkheden.

Binnenkort starten wij met een tweetal supervisiegroepen:

* Een supervisiegroep voor leidinggevenden en zelfstandig werkende professionals. Zes keer per jaar een dag. Deelnemers tekenen in voor een jaar. Maximaal 7 deelnemers. Plaats: Utrecht. Wanneer u belangstelling hiervoor hebt, vul dan het contactformulier in. Wij nemen contact met u op.

* Een scholings- en supervisiegroep voor mensen die opgeleid zijn in systemisch werk (familie- en organisatieopstellingen), gericht op het werken met (hechtings)trauma. Vier keer per jaar een zaterdag. Minimaal 8 deelnemers. Plaats: Den Ilp. Wanneer u belangstelling hiervoor hebt, vul dan het contactformulier in. Wij nemen contact met u op.
Artikelen
Op verzoek van de redactie van het onderwijsblad ´Van 12 – 18´ schreef Henk Galenkamp een drietal artikelen over het spiegelende effect van communicatie: Wat zegt gedrag van een ander naar jou toe over jouw gedrag naar die ander toe?

We hebben gekozen voor drie wezenlijke thema´s om dit spiegelende effect te beschrijven. Deze komen we zowel in scholen als andere organisaties tegen:
1. Motivatie. Om dit artikel te lezen, klik hier...
2. Orde. Om dit artikel te lezen, klik hier...
3. Verantwoordelijkheid. Om dit artikel te lezen, klik hier...
Tenslotte
In deze nieuwsbrief hebben we slechts een klein deel van onze werkzaamheden toegelicht. Voor meer informatie: zie onze website www.galenkampschut.nl of stel een persoonlijke vraag: klik hier...
In deze e-nieuwsbrief vindt u meer informatie over de activiteiten van Galenkamp&Schut. Incidenteel wordt een extra nieuwsbrief verstuurd. Indien u deze e-nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.