Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de online versie
LEIDERSCHAP | MISSIE-VISIE | INTERACTIE | SYSTEMISCH WERK
Introductie
Welkom bij de eerste Nieuwsbrief van Bureau Galenkamp&Schut. We zijn van plan drie of vier keer per jaar een dergelijke Nieuwsbrief rond te zenden.
In deze aflevering vindt u, naast een inhoudelijk artikel, informatie over ons bureau en over de werkvelden waarin wij ons bewegen.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Nieuw: Bureau Galenkamp&Schut

 

Op 1 oktober 2010 hebben Henk Galenkamp (voorheen partner in Cassandra) en Jeannette Schut (voorheen SchutCoaching) een nieuw, gezamenlijk bedrijf opgericht dat zich bezighoudt met consultancy, training, coaching en opleiding: Bureau Galenkamp&Schut.
Ons aanbod valt uiteen in vier gebieden: leiderschap, missie & visie, interactie & relatie en systemisch werk. Voor onze website: klik op http://www.galenkampschut.nl 

Gecertificeerd

In december 2011 hebben we een audit gedaan bij de CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Deze hebben we glansrijk doorlopen. Er is onder andere gekeken of onze inschrijf- en leveringsvoorwaarden voldoen aan de wettelijke kaders. Ook al onze bedrijfsprocessen zijn doorgelicht.

Dit betekent dat wij in het onderwijs BTW-vrij mogen blijven scholen en opleiden.

Voor meer informatie: http://www.crkbo.nl

Artikel

Koersboekje©: ‘Waarom je medewerkers graag willen werken in een organisatie met een duidelijke koers’.

 

Veel directeuren denken dat ze hun organisatie zo praktisch mogelijk moeten regelen, omdat anders hun medewerkers onvoldoende presteren. Het omgekeerde is echter het geval. Je medewerkers hebben vaak ook behoefte aan ruimte en eigenheid om op basis van een gezamenlijke koers zelf vorm te mogen geven aan de dagelijkse praktijk.

 

Het formuleren van zo’n  gezamenlijke koers is dè manier om de opbrengsten van je organisatie te verbeteren. Scholen die in onze trainingen leren hoe ze een dergelijke koers kunnen vormgeven en uitvoeren, creëren daarmee binnen korte tijd een interactiever en zelfbewuster omgeving en dat straalt uit naar ouders en (potentiële) leerlingen.

 

Het met elkaar op een interactieve manier ontwerpen van een Koersboekje© is dus een lucratieve strategie. Wat is een Koersboekje© precies, waarom willen je medewerkers èn je klanten een dergelijke duidelijkheid en wat is het geheim om zo’n boekje succesvol te laten zijn?

 

Een duidelijke, gezamenlijk geformuleerd koers houdt in dat je je medewerkers en je klanten als het ware een leidraad biedt voor hun handelen nu en in de toekomst. Voor iedere organisatie, voor ieder bedrijf is dit mogelijk. Dus ook voor scholen.

 

Een duidelijk geformuleerd Koersboekje© heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat iedere medewerker zich erin herkent. Dat de taal en de anekdotes van het team en de school in eigen taal zijn opgeschreven. Dat de foto’s en andere beelden een kleurrijk verhaal vertellen van de school.

 

Het mooie van een heldere koers is dat je relatie met je klanten, in de school met de ouders, er enorm op vooruit kan gaan. Ouders kunnen zich verwend voelen met de openheid en de interactie van de school waardoor ze positieve verhalen over je gaan vertellen aan vrienden en andere ouders.

 

Een prachtige side-opbrengst is ook dat de communicatie binnen je team er enorm op vooruit kan gaan. Medewerkers die de moeite nemen om helder te formuleren welke keuzen zij maken in hun werk zijn vaak de leukste collega’s. Zij vinden zichzelf de moeite waard om te laten zien waar ze voor staan.

 

Ze voelen zich uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en verantwoordelijkheid voor het resultaat te nemen. Dat maakt dat het heerlijk is om te werken met deze collega’s. En daarom is het gewoon een goed idee een gezamenlijke koers uit te zoeken en te doen.

 

Wat kun je doen om succesvol een duidelijke koers te ontwerpen:

 

1.    Schrijf een helder projectplan waarin je bij iedere actie aangeeft wat het oplevert.

2.    Selecteer een focusgroep die als ‘kritische vriend ‘meedenkt bij het samenstellen van het Koersboekje©.

3.    Organiseer een kick-off waarin iedereen wordt geïnformeerd over het project.

4.    Organiseer twee dagen op de hei met alle medewerkers waarin je op een interactieve, persoonlijke manier de ingrediënten voor de koers formuleert aan de hand van korte zwierige werkvormen.

5.    Ondersteun de realisatie in de praktijk van alledag met behulp van de gesprekscyclus waarin je het Koersboekje© verbindt met persoonlijke- en schoolontwikkelingsplannen.

6.    Leer de strategieën om het Koersboekje© te gebruiken in teamvergaderingen, ouderavonden, leerlingenactiviteiten, buitenschoolse contacten en de dagelijkse interacties.

 

Wil je meer leren over de strategie van het Koersboekje© en hoe je medewerkers kunt prikkelen ermee aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Bureau Galenkamp&Schut  http://www.galenkampschut.nl/nl/pages/contact en stel je vraag.

 

© 2011 Jeannette Schut

 

Opleiding ´Het begeleiden van Systeemopstellingen´

In de periode 2008 – 2010 hebben wij vier maal een opleiding ´Familie- en Organisatieopstellingen´ gegeven bij Corael Opleidingen in De Bilt.

Sindsdien hebben wij ons verdiept in het thema ´traumaopstellingen´. Dit betekent dat onze gedachten over opstellingen ingrijpend zijn gewijzigd. In de afgelopen maanden hebben wij nagedacht over wat dit betekent voor ons programma voor de opleiding.

 

Vanaf september 2011 geven wij opnieuw een (sterk gewijzigde) opleiding.

Klik voor meer informatie op: http://www.galenkampschut.nl/nl/pages/header_menu/systemisch_werk

 

 

Een greep uit onze dienstverlening: Supervisie van Intern Begeleiders
In de afgelopen maanden heeft Henk op een VO-school in het zuiden van het land drie dagdelen supervisie gegeven aan een team van vier intern begeleiders en een remedial teacher. In de eerste bijeenkomst hebben alle deelnemers hun persoonlijk/professionele leerdoelen geformuleerd. Verder kon iedereen per keer een praktijkcasus inbrengen. Centraal stond het thema hoe je als IB-er dit zware werk kunt doen, zonder eronder te lijden:´Grenzen stellen, niet alles op je bordje willen nemen´. Feedback van een van de deelnemers na afloop: ´Uitgaan van concrete door ons ingebrachte casussen en daaraan het koppelen van een stukje theorie vond ik een prettige werkwijze´.

Voor meer informatie, neem contact met ons op via: http://www.galenkampschut.nl/nl/pages/contact

 

In deze e-nieuwsbrief vindt u meer informatie over de activiteiten van Galenkamp&Schut. Incidenteel wordt een extra nieuwsbrief verstuurd. Indien u deze e-nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.