Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de online versie
LEIDERSCHAP | MISSIE-VISIE | INTERACTIE | SYSTEMISCH WERK
Welkom aan onze lezers
Inspiratie stimuleert om op zoek te gaan, een glimp op te vangen van het onbekende. Van iets dat we nog ‘niet weten’.  Het raakt aan het bekende en toch is het anders. Zoals de foto’s van de duinen op Mars ons verbazen. Of hoe we geïnspireerd kunnen raken als we de wijsheid van de minderheid in een teambesluit mee kunnen nemen. Of in de ontdekking van een leerkracht dat, wanneer hij zijn leerlingen vraagt 'even' stil te zijn, zijn leerlingen dat heel letterlijk nemen: ze zijn slechts enkele seconden stil.

In deze nieuwsbrief maken we u deelgenoot van wat ons inspireert.

Henk Galenkamp en Jeannette Schut
Boekentip: Attachment in the classroom
Soms lukt het leraren niet om een leerling te bereiken. ‘Wat is er toch met dit kind aan de hand?’, verzuchten zij of ‘Wat ik ook doe, hij gaat steeds de strijd met mij aan.’ De lessen worden regelmatig onderbroken en het klassenmanagement lijdt eronder. 

In het boek ‘Attachment in the Classroom’ benadert de auteur bovenstaande problemen vanuit een verrassend perspectief. Uitgaande van de hechtingstheorie van Bowlby beschrijft zij de driehoek:  ’leerling – leraar – schooltaak’. Bij onveilig gehechte kinderen is de verbinding van de leerling met de leraar verstoord of juist met de taak, en soms met beide. Door zich te richten op de juiste interventie kan de leraar de leerling wel bereiken!

Kortom, een belangwekkend boek voor iedereen die wel eens worstelt met ‘lastig leerlinggedrag’. Voor meer informatie, klik hier
Zit er zand of olie tussen de raderen van jouw organisatie?
In deze blog kunt u lezen over het onderscheid tussen verbindende en vervreemdende communicatie. In een teamtraining ‘Professionele Schoolcultuur’ werd het glashelder wat het effect is van ‘zand’ of ‘olie’. Ook daar waar het de communicatie met ouders betrof.

Geïnteresseerd? Om deze blog te lezen, klik hier.
Onderwijsscheurkalender Bildung 2016
Bildung 2016 is een scheurkalender voor het onderwijs en geeft iedere dag een inspirerend verhaal rond het thema: ’Hoe kan onderwijs bijdragen aan de persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen’, ook wel ‘Bildung’ genoemd. De teksten zijn geschreven door 365 onderwijsspecialisten die daarbij een door hen gekozen quote toelichten. Dat levert 365 bronnen van inspiratie!
De kalender is samengesteld door Henk Sissing in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte.  De uitgave is gerealiseerd door uitgeverij SWP. Bestellen? Klik hier.

Quote Jeannette (22 november): ‘Onderwijs is risico nemen!
(Vrij naar Biesta, Gert J.J. (2013): ‘The beautiful risk of education’).

Quote Henk (21 juni) ‘School is probably the greatest opportunity we have, outside the family, to promote and maintain social well-being’ – Heather Geddes.

 
Trauma komt de school binnen
De vluchtelingenproblematiek overheerste in de afgelopen maanden het nieuws. Daarin werd breedvoerig uitgemeten wat het voor mensen betekent om uit oogpunt van veiligheid of om economische redenen uit het eigen land weg te moeten vluchten. Wat kunnen scholen doen voor de kinderen van deze vluchtelingen. Veel scholen tasten in het duister.
Wij denken dat onze training ‘Leiding geven aan leerlingen met een ontwrichtende levensgeschiedenis’ hierin veel kan betekenen. We hebben deze training inmiddels twee keer gegeven. Ondanks de zwaarte van het thema zijn de deelnemers uitermate enthousiast.

Belangstelling? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Interview 'Pesten onder collega's'
Naar aanleiding van een actuele casus van pestgedrag onder collega’s interviewde een medewerker van de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (Verus) Henk Galenkamp. In dit interview kunt u lezen hoe een systemische benadering bij kan dragen aan het voorkomen en oplossen van pestproblematiek mits ingebed in een ‘Gezonde schoolcultuur’.

Om dit interview te lezen, klik hier.
Open aanbod
Leer- en Supervisiegroep Systemisch Werk
Voor professionals die in hun werk gebruik willen maken van systemische inzichten en interventies. Inspirerend en uitdagend!
Met ingang van 2016 verschuift het karakter van onze Supervisiegroep naar een Leer- en Supervisiegroep op het gebied van Systemisch Werk. Op zes zaterdagen behandelen we de belangrijkste systemische kijkkaders waarmee trainers, coaches, therapeuten, leidinggevenden en andere professionals een meer omvattende blik op hun werk kunnen verwerven. Daarnaast kunnen deelnemers ook hun persoonlijk-professionele leervragen tijdens dit traject inbrengen.

Het is nu al duidelijk dat deze groep doorgang vindt. Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie. Direct aanmelden kan ook: klik hier.

Masterclass Praktische Psychologie voor Schoolleiders
Deze Masterclass bieden we in company aan (of in samenwerking met meerdere schoolorganisaties). Heeft uw organisatie belangstelling? Lees hier de folder en neem contact met ons op via de contactpagina.

Opstellingendagen in Den Ilp
Iedere twee maanden organiseren wij in het pitoreske Den Ilp een opstellingendag. We hanteren hierin de methodiek van Franz Ruppert, om werkelijk diepgaand oude patronen in je leven te doorbreken!
Klik hier om de folder te lezen.
Agenda 2016
Opstellingendagen in Den Ilp:
- zaterdag 30 januari 2016
- zaterdag 2 april 2016
- zaterdag 18 juni 2016
- zaterdag 24 september 2016
- zaterdag 26 november 2016
Voor nadere informatie, klik hier.

Leer- en Supervisiegroep 'Systemisch Werk'.
- zaterdag 23 januari 2016
- zaterdag 5 maart 2016
- zaterdag 16 april 2016
- zaterdag 4 juni 2016
- zaterdag 17 september 2016
- zaterdag 12 november 2016
Voor nadere informatie, klik hier.
Onze wens voor 2016
Dat de mensheid groeit in bewustzijn en in aandacht voor de aarde en voor elkaar.

We wensen onze lezers sfeervolle feestdagen en een mooi en inspirerend nieuw jaar.

Henk & Jeannette
In deze e-nieuwsbrief vindt u meer informatie over de activiteiten van Galenkamp&Schut. Incidenteel wordt een extra nieuwsbrief verstuurd. Indien u deze e-nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.