Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de online versie
LEIDERSCHAP | MISSIE-VISIE | INTERACTIE | SYSTEMISCH WERK
Inleiding
Het was voor ons een bijzondere zomer. In deze Nieuwsbrief kun je meer hierover lezen. Inmiddels zijn we weer volop aan het werk met uiteenlopende thema's. Ook hierover doen wij in deze Nieuwsbrief verslag en hopen je daarmee te inspireren.

De thema's in deze nieuwsbrief zijn:
- Masterclass op Curaçao
- Onderwijs in Oeganda
- Blog: 'Probleemleerlingen' of leerlingen met probleemgedrag?
- Vormgeven aan educatief partnerschap
- Boekrecensie 'John Hattie'
- Een speciaal plekje - CRO Mbale
- Agenda
- Tenslotte

We wensen je veel leesplezier, Henk & Jeannette
Masterclass op Curaçao
In ons leiderschapsprogramma komen de deelnemers steeds dichter bij de kern van wie zij zijn en wat hun manier van leidinggeven en interacteren bij de ander, maar ook bij henzelf, teweegbrengt. Het maakt veel verschil uit of je leiding geeft vanuit de 'Staat van Angst' dan wel de 'Staat van Autonomie'. Beiden zijn besmettelijk. Angst roept onzekerheid wakker, gedoe, onrust  en vaak een houding waarin verdediging voorop staat. Autonomie daarentegen roept kracht op, begrenzing, echte compassie en duidelijkheid. 
Op Curaçao zijn we deze zomer gestart met een zesdaagse Masterclass in-company. Het hele team van schoolleiders PO en VO plus de bovenschoolse directie doen mee. Een inspirerend project voor alle betrokkenen!

Meer weten over onze Masterclass Praktische Psychologie voor schoolleiders? Klik hier.
Ervaringen in Oeganda
Ze lopen met takken en twijgjes in hun handen naar school, ’s morgens tegen 8 uur. Allemaal in hetzelfde schooluniform, voor deze school is dat donkerblauwe broek of rok en een lichtblauw shirt. Op mijn vraag, waarom ze met takken naar school komen, kreeg ik als antwoord: ‘wanneer de ouders geen geld hebben voor een lunch, dan krijgen de kinderen een lunch van de school, wanneer ze hout voor het vuur inleveren’.

Afgelopen zomer bracht Henk twee weken door in het noorden van Oeganda, om in het kader van het project ‘Werelddocent’ van Edukans vrijwilligerswerk te doen in het onderwijs aldaar. Hij schreef hierover een blog. Belangstelling? Klik hier.
Probleemleerling?
Op 23 augustus 2014 verscheen in Trouw een opiniestuk met als titel ‘School kan geen kant op met probleemleerling’. Wij vielen over de stigmatiserende werking van de term ‘probleemleerling’. Henk schreef vervolgens een blog ‘Probleemleerlingen bestaan niet, hooguit leerlingen met probleemgedrag’. Overigens: soms vertonen ook leerkrachten of leidinggevenden problematisch gedrag.
Meer weten? Lees deze blog.
Boekentip: Leren zichtbaar maken
Hoe werkt ‘leren’ eigenlijk?
John Hattie uit Nieuw-Zeeland heeft honderden recent geschreven wetenschappelijke artikelen over ‘wat werkt bij leren’ op systematische wijze samengebracht. Binnenkort geeft hij een Seminar en lezingen in Nederland. Voor een introductie, klik hier. Zijn belangrijkste inzicht: verschuif je aandacht van ‘doceren’ naar ‘het leerproces van de leerling’. Een van zijn boeken is inmiddels in het Nederlands verschenen: Leren zichtbaar maken.

Van harte aanbevolen!
Een speciaal plekje
Deze keer gaat de aandacht naar het Child Restauration Outreach (CRO) in Mbale in Oeganda. Deze organisatie vangt straatkinderen uit de sloppenwijken op, geeft hen voedsel en verzorging en zorgt ervoor dat zij naar school gaan. Afgelopen zomer bezocht Henk deze organisatie en was onder de indruk van hun moedige werk (zie enkele foto’s op hun website).

Zoek je een kleinschalige en betrouwbare hulporganisatie om te sponsoren? Voor € 50 geef je een zwerfjongere in Mbale een jaar basisschool. Op de deze pagina kun je lezen hoe je een bijdrage kunt leveren. 
Vormgeven aan educatief partnerschap
“Wat werkt in je gesprekken met ouders vervreemdend en wat werkt verbindend?"
Dit was een van de onderzoeksvragen die we stelden tijdens een teamtraining ‘Communiceren met ouders’. Centrale thema’s waren: de Ouderinformatieavond en het voeren van Startgesprekken aan het begin van het schooljaar.

Gesprekken met ouders zijn vaak eenrichtingsverkeer. De leraar is aan het woord. Het risico ontstaat dat hij zijn eigen spoor volgt en een monoloog houdt. De 10 minuten zijn dan zo om. Echter, het doel van het startgesprek, de ouders uit te nodigen hun verhaal over hun kind te vertellen, zodat de samenwerking in leren en opvoeden kan groeien, wordt niet gehaald.
In de training oefenden de leerkrachten met het startgesprek, waarbij collega’s de rol van de ouders speelden. Zo ontdekten ze wat wel verbindend werkt: rust vanuit de leerkracht, dóórvragen, luisteren, duidelijk uitleggen en feiten benoemen, aan het begin van het gesprek het doel aangeven en voortdurend zicht houden op het eigen handelen. Persoonlijk leiderschap tonen.
Een verbindende vraag voor de Ouderinformatieavond werd: ‘Wanneer doen we het goed voor elkaar? U als ouders en ik als leerkracht?’ Zowel de ‘ouders’ als de leerkrachten werden blij van het gezamenlijke onderzoek dat deze vraag teweeg bracht. Verbondenheid en dus betrokkenheid ontstonden vanzelfsprekend.  Dit alles ten dienste van de kinderen!
Agenda

Opstellingendagen

Individuen kunnen zich inschrijven voor een opstellingendag volgens de methode van Franz Ruppert 'Opstellen van het Verlangen' (meergenerationele traumaopstellingen).

Data: 20 september en 8 november 2014; 31 januari en 28 maart 2015.

Supervisiegroep 'Opstellen van het verlangen'

Deze groep is voor 2014 vol. 
Voor de groep van  2015 kun je je nu aanmelden. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst.
De data voor de supervisiegroep 2015 zijn: 14 februari, 6 juni, 12 september en 12 december 2015.

Masterclass Praktische Psychologie

Doelgroep: schoolleiders.
Deze vijfdaagse masterclass is een waardevolle aanvulling op de reguliere schoolleidersopleidingen.
We starten bij deelname van minimaal 8 deelnemers. Maak je belangstelling kenbaar via ons contactformulier. Voor data, locatie en andere praktische gegevens nemen wij contact met je op zodra er voldoende deelnemers zijn.

Deze Masterclass kan ook in-company gegeven worden.

Supervisie voor schoolleiders

In 2015 starten we met een nieuwe supervisiegroep voor schoolleiders. De data zijn nog niet bekend. Wanneer je belangstelling hebt, kun je dit alvast laten weten via ons contactformulier.
Tenslotte
Het bruist in ons bedrijf. Bovenstaande is slechts een greep uit de mooie werkzaamheden die we mogen verrichten.
In onze volgende Nieuwsbrief delen we graag meer ervaringen met onze lezers.

Wil je een goed gesprek over onderwijsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling of coaching? Maak het kenbaar via ons contactformulier of mail naar info@galenkampschut.nl
Voor meer informatie, zie onze website.
In deze e-nieuwsbrief vindt u meer informatie over de activiteiten van Galenkamp&Schut. Incidenteel wordt een extra nieuwsbrief verstuurd. Indien u deze e-nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.