Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de online versie
LEIDERSCHAP | MISSIE-VISIE | INTERACTIE | SYSTEMISCH WERK
Inleiding
Een hartelijk welkom aan onze lezers.

Kennis vermenigvuldig je, door het te delen. Vanuit deze missie en visie schrijven we onze Nieuwsbrieven. We hebben ervoor gekozen om deze keer het thema ‘Systemisch Werk’ voor het voetlicht te brengen. De systemische blik helpt mensen verder te kijken dan wat er ogenschijnlijk aan de hand is met een mens, een gezin, een team of een organisatie. In deze Nieuwsbrief delen we graag vanuit diverse invalshoeken onze kennis en inzichten over de werking van systemen.

We wensen u veel leesplezier.

Henk Galenkamp& Jeannette Schut
Inhoud Nieuwsbrief 8
In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende onderdelen:

- Wat levert systemisch kijken u op?
- Systemische Teamcoaching in het onderwijs
- Blog: Over symbiose en autonomie in (werk)relaties
- Systemische blik op ouderbetrokkenheid op school
- Boekentip
- Een speciaal plekje
- Agenda
- Nieuwjaarswens
Wat levert systemisch kijken u op?
Meestal kijken we bij problemen naar het functioneren van een individu. We gaan in gesprek, bieden scholing of training aan en in het uiterste geval stellen we de persoon op non-actief.
Met een systemische blik kijken we daarentegen naar de patronen en de dynamieken die zich TUSSEN de individuen en in de organisatie afspelen. Hierbij nemen we niet alleen de geschiedenis mee, ook kijken we naar grotere eenheden en verbanden. Immers: ieder systeem is ingebed in grotere systemen, die elk hun invloed uitoefenen. Men name wanneer er sprake is geweest van een pijnlijke of traumatische ervaring, kan de invloed hiervan in de systemische laag groot zijn.

Systemisch kijken geeft diepgaand inzicht in de oorzaak van het ontstaan van problemen en in het oplossen ervan op het niveau waar deze ontstaan zijn.
Systemische Teamcoaching in het onderwijs
          Over disfunctioneel gedrag in teams als symptomen van trauma

In ons werk met teams en managementteams botsen we soms op hardnekkige en disfunctionele gedragspatronen. Gedrag dat niet leidt naar de doelen van de school en het welbevinden van alle betrokkenen maar juist ervan af. Gedrag dat vaak al heel lang in de school bestaat en wel moet stoppen!  In dit artikel kunt u lezen hoe de inzichten uit de systemische benadering van Dr. Franz Ruppert u daarbij van dienst kunnen zijn.
Om het gehele artikel te lezen: klik hier.

Bent u coach of manager en wilt u verder met systemische teamcoaching of systemisch coachen in de een op een relatie? Meldt u aan voor de Supervisiegroep Opstellen van het verlangen.
Blog: Over symbiose en autonomie in (werk)relaties
Menselijke relaties kunnen een bron zijn van groot genoegen én van diepe pijn. Van opperste geluk tot onnoembaar leed. Dit geldt voor privérelaties (partners, vrienden, familieleden, et cetera) en voor werkrelaties (collega’s, leidinggevenden, klanten, opdrachtgevers en voor het onderwijs ook leerlingen en hun ouders).

In deze blog besteden we aan de hand van de begrippen 'symbiose' en 'autonomie' aandacht aan de volgende vragen:
Hoe geven mensen vorm aan hun relaties? Welke kenmerken zien we hierin? Wat is het effect van deze kenmerken op de kwaliteit van de relatie en het welbevinden van de beide mensen in deze relatie?

Klik hier om deze blog verder te lezen.
Systemische blik op ouderbetrokkenheid op school
De samenwerking van school en ouders ten behoeve van het kind is een thema dat veel aandacht vraagt. Veel scholen worstelen met het thema ‘ouderbetrokkenheid’.

In de afgelopen maanden heeft Henk een hoofdstuk geschreven in een nieuw te verschijnen opleidingsboek voor PABO’s. Dit hoofdstuk gaat over de systemische benadering van ouderbetrokkenheid. In het kort:

Een gezin is een systeem. Ook een school is een systeem. Een kind op school bevindt zich dus tegelijkertijd in twee verschillende systemen. Systemen hebben hun eigen waarden, normen en gedragsvoorschriften. Wanneer de school en de ouders elkaars waarden, normen en gedragingen niet accepteren, dan komt het kind in de knel, in een loyaliteitsconflict. Dit kan zijn leerprestaties en zijn ontwikkeling in hoge mate belemmeren. De uitdaging voor school en ouders is dus, om samen te werken ten behoeve van het kind.

Deze noodzakelijke samenwerking tussen school en ouders is de rode draad door dit boek. Het wordt een coproductie van een kleine 20 auteurs en verschijnt in april 2014. Via onze Nieuwsbrief houden we onze lezers op de hoogte van het verschijnen ervan.
Boekentip
Onlangs is wetenschappelijk vastgesteld (artikel in Nature op 1 dec. 2013) dat traumatische ervaringen tenminste twee generaties hun uitwerking hebben. Dit sluit naadloos aan bij het concept ‘hechtingstrauma’, de basis van het opstellingenwerk zoals wij dat doen (traumaopstellingen, oftewel: opstellen van het Verlangen).

Deze methodiek staat uitvoerig beschreven in het laatste boek van onze leraar op het gebied van meergenerationele psychotraumatologie, Dr. Franz Ruppert, met als titel Bevrijding van trauma, angst en onmacht. De weg naar gezonde autonomie en liefde. Nieuwe inzichten in het werken met opstellingen. In dit goed leesbare boek beschrijft Ruppert hoe de mens overgenomen traumagevoelens van vorige generaties kan loslaten en de innerlijke split die hierdoor ontstaan is weer kan helen. Dit helpt hem om een autonoom, zelfverantwoordelijk en liefdevol leven te leiden.

Wij bevelen dit boek van harte bij onze lezers van deze Nieuwsbrief aan.

Voor meer informatie over onze opstellingendagen: klik hier.
Een speciaal plekje ...
Onder deze kop brengen wij iemand (of een groep, instelling of initiatief) uit ons netwerk, die een speciaal plekje in ons hart heeft, onder de aandacht.

In deze Nieuwsbrief is dat het Maarten Houtman archief. Maarten richtte in Nederland de Tao-Zengroepen op waarin het stille zitten gecombineerd werd met taoïstische bewegingsoefeningen. In zijn lessen vertelde hij over de opgave waarvoor wij staan om te leven zonder dwang. Van binnenuit leven noemde hij dat. Maarten schreef verschillende boeken en hield talloze toespraken. In het archief van Tao-Zen Nederland treft u daarvan een bijzondere selectie aan.
In ons werk zijn wij sterk geïnspireerd door zijn houding en gedachten over de betekenis van het stille zijn in ons leven. We denken dagelijks terug aan wat deze meester ons leerde door te doen.  Dat willen wij graag met u delen.

Voor meer informatie over het Maarten Houtman archief: klik hier
Voor meer informatie over tao-zen groepen in Nederland: klik hier
Agenda
 

 

 

 

 

Voor 2014 hebben wij de volgende activiteiten in het open aanbod:

Opstellingendagen.

Deze vinden ongeveer tweemaandelijks plaats op een zaterdag in Den Ilp. Zowel deelnemers die zelf een opstelling willen doen, als belangstellenden (deelname als representant) zijn welkom. De data voor dit voorjaar zijn: 15 februari, 12 april en 14 juni 2014.

Voor meer informatie: klik hier.

Supervisiegroep ‘Opstellen van het Verlangen’.

Sinds twee jaar organiseren wij een supervisiegroep voor opstellers die de methodiek van Franz Ruppert (opstellen van het Verlangen) willen leren kennen. In 2014 komen in deze groep enkele plaatsen vrij. Deelnemers tekenen zich voor vier zaterdagen in. De eerste bijeenkomst is gepland op 8 februari 2014.

Voor meer informatie: klik hier.

Supervisiegroep ‘Leiding geven in het onderwijs’.

Deze groep is bestemd voor schoolleiders die eerder deelgenomen hebben aan onze Masterclass Praktische Psychologie. Op 9 april 2014 start een nieuwe groep.

Voor meer informatie: klik hier.

Masterclass Praktische Psychologie voor schoolleiders

Daarnaast wijzen wij alvast op onze volgende (de vijfde!) Masterclass Praktische Psychologie voor schoolleiders in het primair onderwijs. Deze staat gepland in de periode september – november 2014. De inschrijving is reeds geopend.

Voor meer informatie: klik hier.
Om je aan te melden: klik hier.
Nieuwjaarswens
Bovenstaande foto heeft als titel ‘Ubuntu’. Dit Afrikaanse begrip betekent ‘ik ben omdat wij zijn’. Het is een filosofie die uitgaat van de diepgaande verbondenheid van mensen. Het was de levensfilosofie van Nelson Mandela, die wij deze week gedenken bij zijn afscheid. De systemische blik in zijn zuiverste vorm.

Wij wensen al onze lezers en klanten met deze gedachten een mooi nieuw jaar toe.

Henk Galenkamp & Jeannette Schut
In deze e-nieuwsbrief vindt u meer informatie over de activiteiten van Galenkamp&Schut. Incidenteel wordt een extra nieuwsbrief verstuurd. Indien u deze e-nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.