Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de online versie
LEIDERSCHAP | MISSIE-VISIE | INTERACTIE | SYSTEMISCH WERK
Inleiding
Voor u ligt onze Nieuwsbrief van mei 2013 met daarin een mix van terugblik en vooruit kijken, artikelen en een boekentip. Wij hebben ons laten inspireren door uitdagende ervaringen, nieuw opgedane kennis en verfrissende inzichten. We hopen dat deze Nieuwsbrief ook voor u, onze lezers, een inspiratiebron zal zijn.

Inhoud van Nieuwsbrief 6 :

-          Kennismakingsworkshop als voorproefje op de Masterclass Praktische Psychologie
-          Artikel:  ‘Wanneer doen wij het goed voor elkaar?’
-          Andere publicaties in diverse vakbladen en blogs
-          Boekentip
-          Films op onze website: ‘Werken met de Mat’
-          ‘Bang voor boos? trainingen’, een verslag
-          Trainingen op Curaçao
-          Agenda
-          Inspiratie

 
Kennismakingsworkshops als voorproefje op de Masterclass Praktische Psychologie
 Tijdens de Masterclass Praktische Psychologie voor directeuren in het onderwijs trainen we schoolleiders in het inzetten van de juiste interventie op het juiste moment bij de juiste mensen, als het gaat om veranderingen in de school. Ook leren zij op een effectieve manier organisatieproblemen zoals weerstand, stagnerende samenwerking en rebellie vanuit een systemische benadering bij de wortel aan te pakken.  

De kans van slagen om goede en duurzame resultaten te halen en een aantrekkelijke schoolcultuur te handhaven wordt vergroot. Het programma biedt een uitgebalanceerde mix van theorie en praktische oefeningen waarin eigen ervaringen van de deelnemers mede uitgangspunt zijn.

De Kennismakingsworkshops worden gehouden op 6 juni in Utrecht en op 9 september in Landsmeer. Klik hier voor informatie Workshop Praktische Psychologie en inschrijving.

Masterclass Praktische Psychologie voor  directeuren in het basisonderwijs.
De Masterclass start op 1 oktober 2013. Klik hier voor Praktische informatie Masterclass of schrijf je direct in met het inschrijfformulier.
Wanneer doen we het goed voor elkaar?
 Onder deze titel verscheen in het aprilnummer van SchoolManagement Totaal een artikel, dat we in samenwerking met Gerard Claassen en met Marcel Bos van ScoliX geschreven hebben, over Mutual Sustainablity: hoe je werkelijk duurzaam succesvol kunt worden door wederzijds goede relaties te onderhouden met je stakeholders. Om dit artikel te lezen, klik hier.

Andere publicaties:

- 'Paradoxen en keuzes in het Finse onderwijsmodel'.
In januari 2013 bezochten Henk en Jeannette een Masterclass van Pasi Sahlberg over de lessen die wij kunnen leren uit het Finse onderwijssysteem. Hierover is een verslag verschenen in het onderwijsblad Van 12 - 18. Een artikel vol paradoxen, zoals ‘Less is more’. Klik hier om het artikel te lezen.

- Een pestprotocol is niet genoeg. Creëer samen met de ouders een goed pedagogisch klimaat.
In dit artikel wordt Henk Galenkamp geïnterviewd. Het is verschenen in het digitale blad POdium, een uitgave van de PO-Raad. Klik hier om dit artikel te lezen. 
We hebben onze systemische zienswijze over pesten verder uitgewerkt in een blog. Klik hier om de blog over pesten te lezen.

- Vijf bronnen van energie.
Ook publiceerden wij een blog over behoud van vitaliteit, door regelmatig te putten uit onze energiebronnen. Om naar onze blogpagina te gaan, klik hier.

- Contact en bezieling bouwstenen van professionele schoolcultuur.
Tenslotte verscheen in het aprilnummer van Basisschoolmanagement een advertorial met bovenstaande titel. Een verzameling professionals maakt nog geen professioneel team. Een professionele schoolcultuur ontstaat pas als leraren zich vanuit individuele drijfveren zichtbaar gaan verbinden met de missie en de visie van de school. Lees verder...
Boekbespreking
 Voor ieder die meer wil weten over de systemische benadering in organisaties en dus ook in scholen, is het boek van Jan Jacob Stam, ‘Vleugels voor verandering’  Organisatieontwikkeling vanuit een Systemisch Perspectief, een absolute aanrader.

Wat zijn systemische principes? Hoe zijn ze werkzaam in organisaties? Wat ervaren de mensen in de organisatie daarvan? De auteur deelt zijn ervaringen en inzichten door vanuit een systemisch perspectief stagnerende processen in organisaties te benaderen en op te lossen. Dat vraagt een andere aanpak en insteek dan wij meestal gewend zijn. Vanuit systemisch perspectief is wat in een organisatie wordt ervaren als een probleem juist een oplossing. Wat is krimp eigenlijk en waar is dat een oplossing voor? Of wat vertelt een hardnekkig gebrek aan samenwerking in een team? Of rebellie tijdens de teamvergadering, waar is dat een oplossing voor? Aan de hand van concrete casuïstiek neemt de auteur ons mee in zijn onderzoek en opent nieuwe, nog niet geziene oplossingsmogelijkheden. Een verhelderend èn perspectiefvol boek.

Wilt u meer weten over systeemopstellingen of zelf een organisatieprobleem met behulp van deze methode aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons via ons contactformulier of stuur een mail naar info@galenkampschut.nl

Wilt u zich direct inschrijven voor een Opstellingendag in Den Ilp, klik dan hier.

 
Films op onze website: 'Werken met de Mat'.
 In deze rubriek vertellen we u over een van onze films op de website.

Werken met de Mat

In dit filmpje zie je ‘een gesprek op de Mat’ tussen een leraar van groep 8 en de trainer. De leraar is in een lastige situatie met een ouder terechtgekomen over het vervolgonderwijs van zijn kind. De leraar wil graag het contact met de ouder herstellen en op een constructieve manier samenwerken  aan de toekomst van de leerling. Ze weet ook dat ze duidelijk en eerlijk moet blijven; het schooladvies zal veranderen ……. Hoe kan ze dat aanpakken zonder de relatie met deze ouder te verliezen?

Wij hanteren de Mat in coaching en bieden de Mat trainingen voor teams,  zorgcoördinatoren en interne begeleiders in het  kader van passend onderwijs zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Voor meer informatie, klik hier ...

'Bang voor boos?' - een verslag van twee trainingen
 Voor de interne academie van de Gooise Scholenfederatie hebben wij dit voorjaar twee trainingen van vier dagdelen verzorgd voor een groep leraren en een groep onderwijsondersteuners. De training ‘Begrenzen van gedrag, met behoud van relatie’ is gebaseerd op het boek 'Bang voor boos?', dat Henk Galenkamp in 2006 publiceerde.

De training is in beide groepen met veel enthousiasme gevolgd. Om de sfeer te proeven, enkele uitspraken uit de evaluaties:

Wat deze training voor mij heeft betekend: 
- Dat grenzen duidelijk stellen ook beter is voor de ander. En wat er met jou gebeurt, als je het niet doet.
- Vooral de gevolgen en de logica van alle denkwijzen en psychologie waren voor mij waardevol.

Over de trainers zeggen zij:
- Steun en sturing in de praktijk. Jullie zijn heel empathisch en tegelijkertijd heel duidelijk in wat jullie willen bereiken. Ik merk dat dat werkt!
- Als trainers hebben jullie mij nieuwe inzichten gegeven en duidelijke voorbeelden, waardoor de theorie ging leven. Bedankt!

De GSF-academie heeft deze trainingen ook voor het voorjaar 2014 op het programma gezet. 

Wij gaan graag het gesprek aan met andere scholen(groepen) om deze trainingen voor leraren en/of onderwijsondersteuners te geven. Neem daartoe contact met ons op via de contactpagina.

 
Teamtrainingen op Curaçao
Zojuist is bekend geworden dat Bureau Galenkamp&Schut op twee scholen op Curaçao in het schooljaar 2013 - 2014 een traject van teamtrainingen en (team)coaching gaat uitvoeren.
Wij verheugen ons op de ontmoeting met de leraren en schoolleiders op dit eiland. In de volgende Nieuwsbrieven vertellen wij u graag over onze ervaringen.

 
Agenda
> Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten gepland. Voor meer informatie, klik op de titel.

Kennismakingsworkshops Praktische Psychologie:

Donderdagavond 6 juni - Utrecht
Maandagavond 9 september - Landsmeer

Masterclass Praktische Psychologie voor leidinggevenden in het basisonderwijs:

Deze wordt gegeven op dinsdag 1 + woensdag 2 oktober, woensdag 30 + donderdag 31 oktober en maandag 25 november 2013.

Supervisiegroep voor leidinggevenden in het basisonderwijs:

Er is nog ruimte in onze nieuwe groep. Deelnemers tekenen zich in voor vier dagen in schooljaar 2013 – 2014. De data zijn: woensdag 18 september, donderdag 7 november 2013, vrijdag 17 januari en woensdag 9 april 2014.

Opstellingendagen in Den Ilp:

Zaterdag 8 juni 2013
Zaterdag 14 september 2013
Zaterdag 9 november 2013

Supervisiegroep ‘Opstellen van het Verlangen’:

Deze groep is op dit moment vol. In 2014 start een nieuwe groep. Neem contact met ons op wanneer u belangstelling hebt.

 
Inspiratie
 Bent u geïnspireerd door iets wat in deze Nieuwsbrief wordt genoemd, of door een van onze artikelen? Wij maken graag tijd en ruimte vrij om een gesprek met u aan te gaan. Laat het ons weten via onze contactpagina.
In deze e-nieuwsbrief vindt u meer informatie over de activiteiten van Galenkamp&Schut. Incidenteel wordt een extra nieuwsbrief verstuurd. Indien u deze e-nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.