Missie - visie

`Het zijn belangrijke vragen voor leidinggevenden: Waar willen wij met onze organisatie naar toe? Wat is onze koers? Welke doelen willen wij met onze organisatie bereiken?
Het gaat om het formuleren van een visie.

Hieronder ligt nog een andere vraag: Wat is onze missie? Wat willen we voor mensen betekenen?

Visieontwikkeling is succesvol, wanneer deze visie voortkomt uit de missie van de organisatie. De missie van een organisatie verwijst naar datgene dat altijd blijft. Het bestaansrecht van de organisatie. Het betreft dan de (gedeelde) kernwaarden van de organisatie én de kernopdracht die de organisatie zichzelf stelt.
Van hieruit kan de organisatie zijn visie formuleren. Dit betreft de kerndoelen en de kernactiviteiten van de organisatie. Hierin komt datgene te staan wat voortdurend aan verandering onderhevig is om maximaal in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Bureau Galenkamp&Schut begeleidt organisaties in het formuleren van hun missie en visie in een proces waarbij de medewerkers worden betrokken. Dit kan uitmonden in het opzetten van competentiemanagement en een gesprekscyclus, in een plan voor interne en externe communicatie of het opzetten van managementcontracten.

Misie-visietrajecten zijn altijd maatwerk. Neem daartoe contact op met een van ons.