Systemisch werk

Mensen opereren nooit alleen op zichzelf. In teams en organisaties opereert een individu binnen de context van het gehele systeem.

In ons werk kijken we dan ook steeds met systemische blik. We besteden aandacht aan de drie systemische principes. Wanneer deze gerespecteerd worden, komt er rust in het systeem. Deze principes zijn:

  • Ieder lid van een systeem heeft recht op zijn plek binnen dat systeem,
  • Er is een ordening 
  • Er is een balans tussen geven en nemen

Steeds gaat het over de vraag wat de (zich herhalende) patronen zijn in het systeem.

In al ons werk, consultancy, training en coaching nemen we deze systemische blik mee.

Voor een uitvoerig artikel over systemisch werk en de relatie hiervan met de kern van ons werk 'Gezondheid in systemen', klik hier.

Voor een artikel over Systemisch Teamcoachen in het onderwijs en disfunctioneel gedrag in teams als symptomen van trauma, klik hier.

Voor meer informatie over:

  • Onze tweemaandelijkse dag 'Opstellingen van het Verlangen' (traumaopstellingen).
    Folder 2016: klik hier. Folder 2017: klik hier.
  • Leer- en Supervisiegroep Systemisch Werk: klik hier. In 2017 komen enkele plaatsen vrij in deze Leer- en Supervisiegroep.
  • Ons artikel 'Opstelling als weg naar gezonde hechting': klik hier.
  • Systemisch werken in teams en organisaties: neem bij belangstelling contact met ons op via onze contactpagina.