Leiderschap

In onze visie begint leiding geven bij jezelf. We noemen dit persoonlijk leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen persoonlijkheid, vanuit de mens die je bent. De leider die zichzelf kent, bereid is zijn eigen motieven en intenties te onderzoeken en in staat is zichzelf aan te sturen, kan leiding geven aan anderen en aan de ontwikkeling van hún persoonlijk leiderschap. Dan ontstaat gedeeld leiderschap, een duurzame bijdrage aan gezonde culturen in teams en organisaties.

Bureau Galenkamp&Schut is gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling, door middel van opleiding, trainingcoaching en supervisie.

In onze open leiderschapsprogramma's bieden wij Masterclasses en een supervisiegroep voor leidinggevenden in het onderwijs:

De Masterclass Praktische Psychologie bieden wij aan voor directeuren in het basisonderwijs én voor team- of afdelingsleiders in VO en MBO. Hiermee haal je kennis en ervaring in huis om leiding te geven aan duurzame ontwikkeling en samenwerking in een professionele schoolcultuur. Deze vijfdaagse Masterclasses start in najaar 2014.
Voor korte informatie en data, klik op: Praktische Informatie Masterclass.
Meer uitgebreide informatie kunt u lezen in de Brochure Masterclass Praktische Psychologie.

In de Supervisiegroep voor leidinggevenden in het onderwijs werken we aan de hand van eigen casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Daarin worden de inzichten uit de masterclass verdiept en uitgebreid. Deelnemers aan deze groep hebben onze Masterclass gevolgd of een vergelijkbare opleiding. Voor meer informatie: Supervisiegroep Leiding geven in het onderwijs.

Scholen die een 'Professionele cultuur als tweede natuur' willen reliseren, bieden wij een bijzonder ondersteuningstraject, in samenwerking met ScoliX. Meer informatie staat in onze brochure 'Professionele Schoolcultuur'. Lees ook 'Contact en bezieling bouwstenen van professionele schoolcultuur'.